طراحی و ساخت انواع قطعات حساس

طراحی و ساخت انواع قطعات حساس

طراحی و ساخت انواع قطعات حساس

 امروزه صنعت کشور عزیزمان ایران ، بیشتر از هر زمان دیگری ، به دلیل تحریم های متحمله از جانب برخی از دولت های خارجی ، نیازمند ساخت و تولید قطعات فلزی و غیر فلزی حساس است .

 

شاید در سال های گذشته بازرگانان ماهر می توانستند، مسیری را برای ورود قطعات حساسِ صنعتی به کشور پیدا کنند ; ولی در حال حاضر به دلیل نوسانات قیمت ارز و همچنین پیچیده تر شدن وضعیت واردات به کشور ، در کنار سیاست های دولت های خارجی و دولت جمهوری اسلامی ایران ، به نوعی این امر غیر ممکن شده است ، همچنین عمده ی صاحبان مشاغل و صنایع کشور به تولید کنندگان داخلی اعتماد بیشتری کرده اند و در مسیر خودکفایی گام های مهمی برداشته شده است.


 لیکن در این بین برای اتکا به توان داخلی ، در انجام امور و بی نیازی به قطعات خارجی ،  بایستی پروسه های ساخت و تولید قطعات حساس با انجام کارشناسی و بررسی های دقیق صورت گیرد و رعایت این موضوع فقط با تلفیق دانش و تجربه صنعت گران و مدیران صنعتی میسر خواهد شد .


 ما در شرکت رایکا ماشین پارس ، با برگزاری جلسات مشاوره ای و امکان سنجی دقیق ، پیش از شروع به تولید هر قطعه ای و همچنین رصد فرایندهای در حین ساخت ، سعی در حداقل کردن درصد خطا محتمل و بیشینه کردن بهره وری در تولید داریم .

 

 افتخار ما در رایکا ماشین پارس این است که به وسیله طراحی و ساخت انواع این قطعات حساس، صـنـعـت گـران و مدیران محترم کشور را در تامین انواع قطعات حساس یاری می دهیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.