طراحی و ساخت دستگاه ریخته گری

طراحی و ساخت دستگاه ریخته گری

طراحی و ساخت دستگاه ریخته گری


دستگاه های ریخته گری به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند .
ما در شرکـت رایکا ماشین پارس ، به صورت تخصصی ، بر روی طراحی و ساخت دستگاه های ریخته گری گریز از مرکز (سانتریفیوژ) با انجماد جهت دار فعالیت داریم. این نوع دستگاه ها صرفاً برای ریخته گری انواع یاتاقان ها به این روش مورد استفاده قرار می گیرند.


این نوع دستگاه ها با توجه به نیاز مشتریان در ابعاد مختلف طراحی و ساخته می شوند.
انواع دستگاه های تولیدی در این شرکت عبارتند از :
_ دستگاه ریخته گری بابیت به روش سانتریفیوژ
_ دستگاه ریخته گری تری متال به روش سانتریفیوژ
_ دستگاه ریخته گری دو کاربرده ( که قابلیـت ریخته گری بابیت و تری متال را با هم داراست.)


تعهدات شرکت رایکا ماشین پارس ، منوط به طراحی و ساخت این نوع دستگاه ها نبوده و ما خود را موظف به آموزش کارکردن با دستگاه و همچنین انتقال دانش با تمامی جزئیات به مشتریان خود می دانیم .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.