mehrab

سیل شانه ای

سیل شانه ای

مقدمه سیل شانه ای نازل ردیف دوم مولد گازی GE-F5 یک از قطعات پرکاربرد در نیروگاه های حرارتی و گازی ...

نحوه عملکرد لابیرنت سیل ها در کمپرسور های گریز از مرکز

نحوه عملکرد لابیرنت سیل ها در کمپرسور های گریز از مرکز

رایکا ماشین پارس در این مقاله به اختصار به نحوه عملکرد لابیرنت سیل ها در کمپرسور های گریز از مرکز می پردازد ...

چرا از لابیرنت سیل ها در صنعت استفاده می کنند؟

چرا از لابیرنت سیل ها در صنعت استفاده می کنند؟

چرا از لابیرنت سیل ها در صنعت استفاده می کنند؟ اهمیت استفاده از لابیرنت سیل ها لابیرنت سیل (Labyrinth Seal) ...