پروژه ها

دستگاه ریخته گری سانتریفیوژ

دستگاه ریخته گری سانتریفیوژ

این دستگاه صرفاً قابلیت ریخته گری یاتاقان های لغزشی را دارد و در سه نوع مختلف دسته بندی می شود:  ...

ژورنال بیرینگ

ژورنال بیرینگ

به علت وجود ارتعاشات و نیرو های شعاعی حاصل از چرخش روتور ، یاتاقان های ژورنال نقش کلیدی در ...

تراست بیرینگ

تراست بیرینگ

وظیفه خنثی کردن نیرو های محور بر عهده یاتاقان های تراست می باشد. در واقع این یاتاقان ها با ...

ژورنال تراست بیرینگ

ژورنال تراست بیرینگ

یاتاقان ها بر طبق تحرکی که مجاز به انجام آن می باشند و یا بر اساس اصول کاری آنها ...

یاتاقان های پاشنه ای

یاتاقان های پاشنه ای

یاتاقان های پاشنه ای به این دو بخش تقسیم می شوند: یاتاقان های پاشنه ای تراست و یاتاقان های ...

لابیرنت سیل

لابیرنت سیل

در تجهیزات دوار نشت بند های لابیرنتی با ایجاد مسیری کنترل شده برای سیال در داخل محفظه های مختلف ...