ژورنال بیرینگ

ژورنال بیرینگ

به علت وجود ارتعاشات و نیرو های شعاعی حاصل از چرخش روتور ، یاتاقان های ژورنال نقش کلیدی در خنثی نمودن این نیرو ها و قرار گرفتن روتور در موقعیت شعاعی خود ایفا می نماید. عملکرد این نوع یاتاقان به این شکل می باشد که با ایجاد فیلم روغن مابین خود و روتور نیروهای نامبرده را کنترل می نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.