ژورنال تراست بیرینگ

ژورنال تراست بیرینگ

یاتاقان ها بر طبق تحرکی که مجاز به انجام آن می باشند و یا بر اساس اصول کاری آنها یا براساس جهت بارها و فشار های وارده که می توانند تحمل کنند بر سه دسته تقسیم بندی می شوند:

1. ژورنال بیرینگ یا یاتاقان های استوانه ای

2. تراست بیرینگ یا یاتاقان های کف گرد

3. ژورنال تراست بیرینگ که ترکیبی از این دو می باشد و برای تحمل فشار و نیروی وارده از دو سمت طراحی شده است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.