ریخته گری بابیت

بابیت (Babbitt) و بابیت ریزی (Babbitt Casting)

بابیت (Babbitt) و بابیت ریزی (Babbitt Casting)

ما در رایکا ماشین پارس تلاش کردیم ، هر آنچه که نیاز است ، در مورد بابیت و ریخته ...